ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Ministerstvo vnitra zveřejnilo v druhé polovině srpna návrh zákona o zpracování osobních údajů (ZZOÚ) a návrh doprovodného zákona. Ty mají nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů.

 

Návrh zákona zde

ČÍST VÍCE

GDPR

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

 

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zde

ČÍST VÍCE

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Senát minulý týden beze změny schválil novelu, kterou se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. Novela zavádí pravidla pro informační systémy ve veřejné správě a má zefektivnit jejich vytváření a užívání. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. (8. února 2017, aktualizováno 14. března 2017)

ČÍST VÍCE

Novela Zákona č. 181/2014., o kybernetické bezpečnosti

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) přináší výrazné rozšíření tzv. povinných subjektů, které budou mít zákonnou povinnost řešit kybernetickou bezpečnost a přijmout odpovídající kroky, aby zabránily bezpečnostním rizikům.

 

 

ČÍST VÍCE

 

 

Vaše data jsou Vaše duševní vlastnictví, naučte se je chránit.

POSLEDNÍ NOVINKY

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Více

ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování os. údajů

Více

Lepší pravidla pro malé podniky

Více

© Copyright 2017 IT-EURONET by DUMI. All Rights Reserved.